Hei, verifică aplicația Eu, Pescar!

Nu este o rețea de socializare, nu este un loc unde să te lauzi dar o aplicație de tip asistent personal, gratuită, ce-ți permite să memorezi toate partidele tale de pescuit. Informațiile introduse sunt private, ale tale, stocate securizat pe servere de tip Cloud. Click aici, deschide pagina aplicației în Magazinul Play sau aici pentru pagina aplicației în App Store

adaugă o specie nouă

Speciile de peşti din România şi nu numai

Spunem "şi nu numai" deoarece povestipescaresti.ro acceptă şi indexează şi locurile de pescuit din afata ţării. Astfel, în cadrul enciclopediei speciilor de peşti, au fost adăugate şi în continuare se pot adăuga de către noi, pescarii ce folosim acest site, specii de peşti care nu se regăsesc în apele de pe teritoriul României. Precum se ştie, întreg conţinutul acestui site este scris de către noi pescarii ce-l folosim şi în această idee vă rugăm simţiţi-vă liberi să adăugaţi specii de peşti iar mai apoi, în cadrul modulului locuri de pescuit, locurile care ţin aceste specii.

Acul de apă dulce

Acul de apă dulce

Singnathus abaster

Amurul negru

Amurul negru

Mylopharyngodon piceus

Anghila

Anghila

Anguilla anguilla

Asprete

Asprete

Romanichthys valsanicola

Avat

Avat

Aspius Aspius

Babuşcă

Babuşcă

Rutilus rutilus


Baracuda

Baracuda

Sphyraena barracuda

Batcă

Batcă

Blicca bjorkna

Beldiţa

Beldiţa

Alburnoides bipunctatus

Biban

Biban

Perca Fluviatilis

Biban de mare

Biban de mare

Serranus scriba

Biban soare

Biban soare

Lepomis eupomotis gibbosus


Bibanul American

Bibanul American

Black Bass

Boarță

Boarță

Rhodeus sericeus amarus

Boiştean

Boiştean

Phoxinus Phoxinus

Caracudă

Caracudă

Carassius carassius

Caras

Caras

Carassius auratus gibelio

Cega

Cega

Acipenser ruthenus


Chefal

Chefal

Mugil Cephalus

Chişcar

Chişcar

Eudontomyzon Danfordi

Clean

Clean

Luciscus cephalus

Clean de baltă

Clean de baltă

Leuciscus borysthenicus

Clean mic

Clean mic

Leuciscus Leuciscus

Cleanul dungat

Cleanul dungat

Telestes souffia


Congerul de mare

Congerul de mare

Conger Conger

Coregon

Coregon

Coregonus lavaretus maraenoides

Cosacul

Cosacul

Abramis sapa

Crap oglindă

Crap oglindă

Cyprinus carpio

Crap românesc

Crap românesc

Cyprinus carpio

Crap salbatic

Crap salbatic

Cyprinus carpio


Cteno

Cteno

Ctenopharyngodon idella

Doradă

Doradă

Sparus aurata

Fitofag

Fitofag

Hypophthalmichthys molitrix valenciennes

Fusar

Fusar

Aspro streber

Ghiborţ

Ghiborţ

Acerina cernua

Grindel

Grindel

Noemacheilus Barbatulus


Guvidul de mare

Guvidul de mare

Gobius Cephalarges

Lin

Lin

Tinca tinca

Lipan

Lipan

Thymallus Thymallus

Lostriţa

Lostriţa

Hucho hucho

Lufarul

Lufarul

Pomatomus saltatrix

Lupul de mare

Lupul de mare

Dicentrarchus Labrax


Mihalţ

Mihalţ

Lotta lotta

Morunaş

Morunaş

Vimba vimba

Mreana

Mreana

Barbus barbus

Mreana vânătă

Mreana vânătă

Barbus meridionalis petenyi

Murgoiul bălţat

Murgoiul bălţat

Pseudorasbora parva

Nisetrul

Nisetrul

Acipenser gueldenstaedtii


Novac

Novac

Hypophthalmichthys Molitrix Valenciennes

Oblete

Oblete

Alburus alburus

Oblete mare

Oblete mare

Chalcalburnus chalcoides

Păstrăv curcubeu

Păstrăv curcubeu

Oncorhynchus mykiss

Păstrăv de lac

Păstrăv de lac

Salmo trutta lacustris

Păstrăv fântânel

Păstrăv fântânel

Salvelinus fontinalis


Păstrăv indigen

Păstrăv indigen

Salmo Trutta Fario

Peștele-delfin

Peștele-delfin

Corrypheana hipurrus

Plătică

Plătică

Abramis brama

Porcuşor

Porcuşor

Goblio Gobio

Porcuşorul de vad

Porcuşorul de vad

Gobio uranoscopus

Roşioară

Roşioară

Scardinius erythrorhtalmus


Rotanul

Rotanul

Percottus glenii

Săbiţa

Săbiţa

Pelecus Cultratus

Şalău

Şalău

Stizostedion Lucioperca

Salpa

Salpa

Sarpa Salpa

Sargo

Sargo

Diplodus sargus sargus

Scobar

Scobar

Chondrostoma Nasus


Scorpie de mare

Scorpie de mare

Scorpaena scrofa

Somn

Somn

Silurus glanis

Somn afican

Somn afican

Clarias gariepinus

Somnul de canal

Somnul de canal

Ictalurus Punctatus

Somnul pitic

Somnul pitic

Ictalurus nebulosus

Stavrid

Stavrid

Trachurus trachurus mediterraneus


Ştiuca

Ştiuca

Esox lucius

Strunghilul

Strunghilul

Neogobius melanostomus

Tarancă

Tarancă

Rutilus heckelii

Ţigănuşul

Ţigănuşul

umbra krameri

Ţipar

Ţipar

Misgurnus Fossilis

Văduviţa

Văduviţa

Leuciscus idus


Virezub

Virezub

Rutilus frisii

Zglăvoaca

Zglăvoaca

Cottus Gobio