Hei, verifică aplicația Eu, Pescar!

Nu este o rețea de socializare, nu este un loc unde să te lauzi dar o aplicație de tip asistent personal, gratuită, ce-ți permite să memorezi toate partidele tale de pescuit. Informațiile introduse sunt private, ale tale, stocate securizat pe servere de tip Cloud. Click aici, deschide pagina aplicației în Magazinul Play sau aici pentru pagina aplicației în App Store

publică o știre

Conditiile de practicare a pescuitului comercial in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii i

Un articol de Dinu Florin Cirstean, publicat 9 Ianuarie 2013, 1536 afişări

Un articol apreciat ca fiind: 2 interesant, 0 neinteresant.


Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) informeaza ca pentru practicarea pescuitului comercial cu ambarcatiuni in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (RBDD) in anul 2013, pescarii profesionisti trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa detina licenta de pescuit pentru nava/ambarcatiune, eliberata de ANPA, vizata, dupa caz; sa detina permis de pescuit comercial, eliberat de ARBDD Tulcea si/sau vizat pe anul 2013; sa detina autorizatie pentru recoltare/capturare si/sau achizitie si/sau comercializare de specii de flora si fauna salbatice – autorizatia de mediu, eliberata de ARBDD Tulcea; sa detina autorizatie de pescuit comercial, eliberata de ARBDD Tulcea; sa detina autorizatie de functionare eliberata de consiliile locale. Pentru obtinerea permisului de pescuit comercial, solicitantii trebuie sa depuna la sediul ARBDD Tulcea urmatoarele documente: cerere, conform model; doua poze tip pasaport; copie de pe buletin/carte de identitate; dovada platii taxei de eliberare a permisului conform prevederilor legale in vigoare (50 lei); copie de pe diploma/certificatul de formare profesionala pentru profesia de pescar profesionist; cazierul judiciar din care sa reiasa ca solicitantul nu a fost condamnat sau sanctionat penal pentru infractiuni la legea pescuitului. Taxa pentru eliberarea permisului de pescuit comercial este de 50 lei, conform prevederilor HG nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura. Pentru vizarea anuala a permisului de pescuit comercial, solicitantii trebuie sa depuna la sediul ARBDD Tulcea urmatoarele documente: cerere, conform model; copie de pe buletin/carte de identitate; cazierul judiciar; permisul de pescuit comercial, in original; Pentru obtinerea autorizatiei de pescuit comercial, solicitantii trebuie sa depuna urmatoarele documente: cerere, conform model; contracte de prestari servicii cu detinatorii de puncte de debarcare si centre de prima vanzare; dovada platii taxei de autorizare, conform prevederilor legale in vigoare (200 lei); tabel cu numarul si tipul uneltelor de pescuit; copie de pe certificatul de inmatriculare valabil emis de Oficiul National al Registrului Comertului pentru persoanele juridice/fizice care au ca obiect de activitate pescuitul comercial sau de pe contractul de munca, dupa caz; licenta de pescuit vizata pe anul 2013; lista cu mijloacele de transport specializate pentru peste si produse din peste autorizate sanitar-veterinar, dupa caz. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de pescuit comercial este de 200 lei, conform prevederilor din HG nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura. Pentru obtinerea autorizatiei pentru capturarea pestilor din fauna salbatica de catre persoane fizice, in scopul comercializarii pe piata interna, solicitantii trebuie sa depuna la sediul ARBDD urmatoarele documente: cerere de autorizare, conform model; declararea punctelor de achizitie si a centrelor de prelucrare. Fiecare punct de achizitie trebuie sa fie amenajat minimum cu un cantar si un spatiu de depozitare; dovada platii tarifului pentru emiterea si eliberarea autorizatiei, conform prevederilor legale in vigoare (50 lei); certificatul unic de inregistrare valabil cu codul CAEN declarat pentru activitatea pe care doreste sa o efectueze. Pentru obtinerea autorizatiei pentru achizitie si comercializare, in stare vie, proaspata sau semiprelucrata, a animalelor din fauna salbatica de catre persoane juridice, solicitantii trebuie sa depuna la sediul ARBDD urmatoarele documente: cerere de autorizare, conform model; declararea punctelor de achizitie si a centrelor de prelucrare (PD, CPV). dovada platii tarifului pentru emiterea si eliberarea autorizatiei, conform prevederilor legale in vigoare (250 lei); certificatul unic de inregistrare valabil cu codul CAEN declarat pentru activitatea pe care doreste sa o efectueze. In vederea nominalizarii punctelor de debarcare si a centrelor de prima vanzare din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, in conformitate cu prevederile art. 23 si 24 din Ordinul nr. 44/1195/2011 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, solicitantii trebuie sa depuna la sediul ARBDD Tulcea urmatoarele documente: cerere, conform model; autorizatia sanitara veterinara/document de inregistrare sanitara veterinara emisa/emis de DSVSA; autorizatia de mediu emisa de ARBDD Tulcea sau APM Tulcea/permisul de desfasurare activitate emis de ARBDD, dupa caz; declaratie privind activitatea desfasurata in anul 2012 ( nr. pescari, cantitate peste, alte informatii revelante, etc). NOTA: 1. Daca solicitantul detine mai multe PD sau CPV se completeaza cererea separat pentru fiecare in parte, cu documentatia aferenta; 2. Daca solicitantul doreste nominalizarea doar ca PD, atunci declaratia privind activitatea desfasurata in anul 2012, va cuprinde si numele CPV cu care societatea va incheia contract pentru a putea functiona in anul 2013; 3. Solicitarile de nominalizare a punctelor de debarcare si a centrelor de prima vanzare se depun la ARBDD Tulcea, pana la data de 15.01.2013; 4. Lista punctelor de debarcare si centrelor de prima vanzare nominalizate si aprobate prin decizie a guvernatorului ARBDD se va transmite catre ANPA pana la data de 1 februarie 2013; 5. Conform prevederilor Art.10 alin.10 si 11 din Legea nr. 136 din 5 iulie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, accesul la resursa piscicola este permis doar populatiei locale si pescarilor profesionisti care si-au desfasurat activitatea in anii anteriori : “Valorificarea resurselor naturale regenerabile, terestre si acvatice, din zonele valorificabile din punct de vedere economic ale domeniului public de interes national se va realiza prin incredintare directa persoanelor fizice autorizate sau asociatiilor acestora al caror domiciliu stabil ori sediu se afla pe teritoriul rezervatiei, in conditiile stabilite de Administratia Rezervatiei”. “Populatia locala, constituita din persoanele fizice autorizate sau asociatii ale acestora al caror domiciliu ori sediu se afla pe teritoriul rezervatiei, are drept de exclusivitate la valorificarea resurselor naturale regenerabile prin activitati economice traditionale – pasunat, cultivarea terenurilor iesite temporar de sub ape, albinarit, recoltarea florei si a faunei naturale terestre si acvatice -, cu exceptia situatiilor in care valorificarea acestora a fost concesionata, pe baza permisului de practicare a activitatilor respective, eliberat de Administratia Rezervatiei”; 6. La emiterea autorizatiei de recoltare/capturare pentru anul 2013 se va tine cont de cantitatea de peste capturata si raportata in anul 2012; 7. Autorizatia de capturare se va elibera dupa eliberarea autorizatiei de pescuit comercial, dupa nominalizarea punctelor de debarcare si a centrelor de prima vanzare conform prevederilor din Ordinul nr. 44/1195 din 2011 si dupa realizarea studiului de evaluare a resursei conform prevederilor din Ordinul nr. 410/2008; 8. Autorizatia de achizitie /comercializare se va elibera dupa nominalizarea punctelor de debarcare si a centrelor de prima vanzare conform prevederilor din Ordinul nr. 44/1195 din 2011 si dupa realizarea studiului de evaluare a resursei conform prevederilor din Ordinul nr. 410/2008; 9. Nu se primesc solicitari incomplete. Potrivit prevederilor cuprinse in Legea nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” modificata si completata prin Legea nr. 136 din 5 iulie 2011, Art. 6, alin. (a^1), Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii “administreaza resursa piscicola din domeniul public al statului, in conformitate cu prevederile planului de management si ale regulamentului rezervatiei”. Comunicat de presa ARBDD 09.01.2013


adaugă comentariu

Discuție: