Hei, verifică aplicația Eu, Pescar!

Nu este o rețea de socializare, nu este un loc unde să te lauzi dar o aplicație de tip asistent personal, gratuită, ce-ți permite să memorezi toate partidele tale de pescuit. Informațiile introduse sunt private, ale tale, stocate securizat pe servere de tip Cloud. Click aici, deschide pagina aplicației în Magazinul Play sau aici pentru pagina aplicației în App Store

publică o știre

Regulamentul final ce va fi supus aprobari in data de 12 /07 /13 pentru baza de agrement 3 lacuri di

Un articol de Edy Man, publicat 9 Iulie 2013, 1531 afişări

Un articol apreciat ca fiind: 0 interesant, 0 neinteresant.


Anexa nr.1 La HCL nr.---------/12.07.2013

REGULAMENT DE PESCUIT ŞI DE ORDINE INTERIOARĂ

COMPLEXUL DE AGREMENT ,, LA TREI LACURI,,

1. Taxarea se efectuează la pe lac/intrare, iar bonul primit se păstrează până la finalizarea partidei de pescuit.

2. Tarifele sunt cele aprobate prin Hotararea Consiliului Local.

3. Pescuitul se va desfăşura după următorul orar:

- pescuitul / zi ( 12 ore) : - între orele 06:00 h – 18:00 h;
- pescuitul/ noapte ( 12 ore ) : - între orele 18:00 h- 06:00 h;
- pescuitul / 1 zi (24 ore) : - între orele 06:00 h - 06:00h;
- pescuit / 2 zile (48 ore) : - între orele 06:00 h – 06:00h; 
- pescuit ½ zi ( 6 ore) : - între orele 13:00h – 19,00h;
- pescuit persoane cu handicap (12 ore) : - între orele 06:00 h – 18:00 h;

4. Cantitatea şi specia de peşte care poate fi reţinută este in funcţie de taxa de pescuit achitată:

- pentru taxa achitata pentru 12 ore, se poate reţine : 3 kg peşte, 1 bucată Crap+Caras+restul speciilor;
- pentru taxa achitata pentru 24 ore se poate reţine : 5 kg peşte, 2 bucăţi Crap+Caras+restul speciilor
- pentru taxa achitata pentru 48 ore se poate reţine : 7 kg peşte, 3 bucăţi Crap+Caras+restul speciilor
- pentru taxa achitata pentru 6 ore se poate reţine : 2 kg peşte orice specie cu excepţie crap.

5. Capturile de crap care depaşesc o greutate mai mare de 3 kg vor fi eliberate imediat după prindere şi vor fi recompensate cu o zi (12 ore ) bon de pescuit, neavând drept de a reţine peştele.

6. Pescuitul este permis cu maxim 4 lansete cu câte 2 cârlige fiecare.

7. Pescuitul se practică de pe mal.

8. Este interzis pescuitul la: bombă, arici, placuţă, ţaparină şi japca, metode care intră sub incidenţa O.U.G. 23/2008.

9. Nădirea este permisă doar de pe malul apei cu: praştie, catapultă şi racheta.

10. Este interzisă folosirea bărcilor şi a navomodelelor telecomandate.

11. În timpul partidei de pescuit şi după terminarea acesteia, pescarul nu are dreptul de a reţine o cantitate mai mare de peşte decât cea prevazută în regulament.

12. Pescarul care aduce la cunoştiinţă administratorului sau agentului de securitate despre alt pescar care sustrage sau ascunde peşte, şi acest lucru va fi dovedit, va fi recompensat cu un bon de pescuit de 12 ore neavând dreptul de a reţine peşte.

13. Pescarul care va fi prins cu peşte mai mult decăt cel admis in regulament va plăti suma de 50 lei/kg sau va fi reclamant organelor de Poliţie pentru fapta de furt calificat, faptă penală pedepsită de art 208, 209, Codul Penal.

14. Nu se vor arunca resturi menajere pe mal si in apă.

15. Nu se va distruge vegetaţia şi arborii din jurul lacurilor.

16. Nu sunt permise petrecerile, muzica, scaldatul în incinta Complexului de Agrement.

17. Focul este permis numai în locurile special amenajate.

18. Societatea nu răspunde administrativ, material sau penal, la orice formă de accident, şi urmări generate de consumul de alcool.

19. Societatea işi rezervă dreptul de a-şi selecta clienţii.

20. Parcarea autoturismelor este permisă doar in parcările special amenajate.

21. La solicitarea personalului societăţii pescarul trebuie să se supună controlului: juvelnic, coş, rucsac, geantă, autoturism, etc.

22. Prezentul regulament se adresează în integralitate tuturor pescarilor iar nerespectarea lui are drept consecinţă terminarea partidei de pescuit pentru cel in cauză, fară pretenţii de returnare a taxei şi/sau peşte, precum şi răspunderea materială, contravenţională sau penală conform legilor în vigoare.

ATENŢIE
- ZONA ESTE TRAVERSATĂ DE LINII ELECTRICE DE ÎNALTĂ TENSIUNE. MANIPULAREA BETELOR DE PESCUIT, ÎN SPECIAL CELE DE CARBON, ESTE STRICT INTERZISĂ SĂ SE FACĂ PE SUB ACESTEA, SAU ÎN APROPIEREA LOR.
PERICOL DE ELECTROCUTARE !!!

Conducerea
S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
DIRECTOR GENERAL
Ing. Drăghici Dumitru
Anexa nr.2 La HCL nr.---------/12.07.2013

TARIFE PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATĂ LA COMPLEXUL DE AGREMENT ,, LA TREI LACURI,,


1. Tarife pentru activitatea de pescuit:

- Taxă de pescuit / zi (12 ore) : 40 lei cu TVA/ persoană;
- Taxă de pescuit / noapte (12 ore) : 40 lei cu TVA / persoană;
- Taxă de pescuit / 1 zi (24 ore ) : 70 lei cu TVA/persoană;
- Taxă de pescuit /2 zile ( 48 ore ) : 130 lei cu TVA/persoană;
- Taxă de pescuit ½ zi ( 6 ore ) : 20 lei cu TVA /persoană;
- Taxă de pescuit persoane cu handicap ( 12 ore ) : 20 lei cu TVA /persoană.

2. Tarife pentru folosirea zonei de picnic:

-Taxă pentru persoanele care folosesc zona de picnic – 5 lei cu TVA/persoană;

3. Taxă închiriere suprafaţă teren situat în incinta Complexului de Agrement, în vederea amplasării unor unităţi de alimentaţie publică cu caracter ambulant:

- Taxa pentru utilizarea temporară a terenului pentru comercializarea ambulantă de produse în locuri autorizate:5 lei/mp/zi cu TVA ( conform anexei nr. 9B din HCL nr.49/24.05.2012)

Director General,
ing. Drăghici Dumitru

stire venita " pe surse" ":))


adaugă comentariu

Discuție: