Hei, verifică aplicația Eu, Pescar!

Nu este o rețea de socializare, nu este un loc unde să te lauzi dar o aplicație de tip asistent personal, gratuită, ce-ți permite să memorezi toate partidele tale de pescuit. Informațiile introduse sunt private, ale tale, stocate securizat pe servere de tip Cloud. Click aici, deschide pagina aplicației în Magazinul Play sau aici pentru pagina aplicației în App Store

publică o știre

Ordinul 297 din 28 decembrie 2011, Pescuit Recreativ Sportiv 2012

Un articol de Dinu Florin Cirstean, publicat 4 Ianuarie 2012, 3886 afişări

Un articol apreciat ca fiind: 9 interesant, 0 neinteresant.


 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN

 
nr…. din….
 
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiille de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv
 
 
Având în vedere:
 
  • consultarile cu forurile de reprezentare ale asociatiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel national, din domeniul pescuitului recreativ/sportiv;
  • Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 10132 din 15 decembrie 2011, in temeiul: - Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • art. 7 lit. A pct. b) si e) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile ulterioare;
  • art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura;
  • Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul
 

ORDIN

 

Art. I - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Asociaţiile de pescari sportivi pot elibera permise de pescuit recreativ/sportiv numai după obţinerea autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv, pe baza listelor nominale depuse la ANPA şi a documentelor prevăzute la art. 5, alin. (3);”

2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) - Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat, nominal, netransmisibil, tip card plastifiat, valabil în toate habitatele piscicole naturale cu excepţia Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării;”

3. La art. 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3) care va avea următorul cuprins:

"(3)–Pâna la emiterea noilor modele de permise, permisele de pescuit recreativ/sportiv eliberate în anul 2011 sunt valabile și în anul 2012.

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 4. –Permisele de pescuit recreativ/sportiv se vizează anual, cu condiţia achitării anuale a taxei stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură. Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin;"

5. La articolul 5, alineatul (3) se completează și va avea următoarul cuprins:

- " acordul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz."

Art.II. Anexa nr.1 la Ordinul privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv nr.15/2011 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezentul ordin.

Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 
 
Ministru
Valeriu TABĂRĂ
 

Model permis de pescuit recreativ/sportiv


Dimensiunile formatului sunt: lungime- 85 mm., lăţime-53 mm; 

Culoare*: 
-   gratuit- roşu, seria G, nr......                                                                                 
-   10 lei – galben, seria R, nr...                                                                                 
-   30 lei – albastru, seria ,nr.....    
 
*NOTA: În conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016 /2008 privind cuantumul taxelor  de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură, permisele de pescuit recreativ/sportiv se tipăresc pe culori în funcţie de valoarea lor. 
 
document original

adaugă comentariu

Discuție:

Florin-Mihai Ursu spune:27 Ianuarie 2012

Deci pana la urma mai este valabila treaba cu pe ce zona ai permis acolo pescuiesti?Adica eu de exemplu nu il vizam la Brasov pentru ca nu puteam pescuii pe Olt de la Fagaras in colo , asa ca l-am vizat la Fagaras unde aveam voie de la Mandra Olt pana la Ucea de Jos de acolo intrau "baietii" de la Sibiu , si daca te prindeau pe teritoriul lor te taxau.

Cristi Paun spune:19 Ianuarie 2012

daca vrei sa fi membru la o asociatie...platesti 8o-82 lei...garantat

Marius spune:12 Ianuarie 2012

asta inseamna ca vom plati 30 lei la orice asociatie?

Dinu Florin Cirstean spune:6 Ianuarie 2012

Cine stie, Marius? Cine stie? De la vorba pana la fapta.....