Hei, verifică aplicația Eu, Pescar!

Nu este o rețea de socializare, nu este un loc unde să te lauzi dar o aplicație de tip asistent personal, gratuită, ce-ți permite să memorezi toate partidele tale de pescuit. Informațiile introduse sunt private, ale tale, stocate securizat pe servere de tip Cloud. Click aici, deschide pagina aplicației în Magazinul Play sau aici pentru pagina aplicației în App Store

publică o știre

Preoții învață despre poluare

Un articol de Dinu Florin Cirstean, publicat 11 Februarie 2013, 1302 afişări

Un articol apreciat ca fiind: 2 interesant, 0 neinteresant.


Începand de luni, 4 februarie, sute de preoți și angajați ai bisericii din județul Mehedinți participă la seminarul intitulat „Protecția mediului și controlul poluării”. Primii beneficiari au fost angajații Centrului Eparhial din Drobeta-Turnu-Severin, seminarul fiind programat a se desfășura începand de astăzi în fiecare dintre cele 5 protopopiate ale Episcopiei Severinului și Strehaiei. Prima conferință a fost găzduită de Sala „Mitro­polit Nestor Vornicescu” a Centrului Episcopal, și a fost susținută de dr. ing. Marilena Faier, lector specialist care a oferit informații de bază privind legislația în domeniul pro­tecției mediului, dar și as­pectele practice privind apli­carea legislației de mediu. Au fost aduse în discuție pro­bleme privind protecția apelor și ecosistemelor acvatice, pro­tecția calității aerului, a solului și subsolului, dar și a mo­nu­mentelor istorice, reglemen­tarile de mediu privind în­ființarea și extinderea cimi­tirelor, gestiunea deșeurilor dar și ariile naturale protejate. Prin organizarea acestor semi­narii se urmărește cresterea capacității de protejare a me­diului, dar și dobândirea unui com­portament prietenos față de natura înconjurătoare, așa cum a precizat, pentru Infor­mația de Severin, dr. ing. Mari­lena Faier: „Învățăm împreună ce înseamnă noțiuni de bază, precum ecosistem, dezvoltare durabilă, în sensul că trebuie să folosim cu discernământ re­sursele naturale pentru sa­tisfacerea propriilor necesități, dar să lăsăm și generațiilor vii­toare această bucurie de a avea la dispoziție resursele na­tu­rale. Bineînțeles, câteva no­țiuni legate de modul cum in­fluențează condițiile de mediu, evaluarea unui monument istoric sau a unui monument aflat în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, și nu în ul­ti­mul rând câteva noțiuni re­feritoare la sancțiunile aplicate persoanelor fizice și juridice care nu respectă condițiile de mediu”.

Seria seminariilor care se desfășoară în tot Mehedințiul pe parcursul întregii săptă­mâ­ni este parte a agendei de lu­cru din cadrul proiectului PRE­GĂTIREA RESURSELOR UMA­NE PENTRU VALORIFI­CAREA ȘI PROMOVAREA PA­TRIMONIULUI NAȚIONAL, pro­iect inițiat de Episcopia Se­ve­rinului și Strehaiei, cofi­nanțat din Fondul Social Eu­ropean Sectorial Dezvol­tarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

Sursa : " EcoMagazin"


adaugă comentariu

Discuție: